Citizan

एक बर्षमा आलितालको सवारी साधन मर्मतमा २९ लाख बढी खर्च,इन्धनमा २३ लाख ७२ हजार

suchana alital
Chure

डडेल्धुराको आलिताल गाउंपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन मर्मतमा २९ लाख बढी खर्च गरेको छ ।

पालिकाले असोज १५ गते सम्पन्न गरेको समिक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदन अनुसार सवारी साधन मर्मतमा २९ लाख ३१ हजार खर्च भएको जनाएको हो ।

glam &
dipti
Citizan
lali

 तेस्तै पालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागी प्रयोग भएको इन्धनको खर्च २३ लाख ७२ हजार देखाएको छ । पालिकाले पालिका भित्र निर्मीत सार्वजनिक सम्पतिको मर्मत सम्भारमा ७ लाख ९० हजार खर्च गरेको बताएको छ । तेस्तै मेसिनरी तथा औजार मर्मतमा ३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको पालिकाले उपलब्ध गराएको प्रतिबेदनमा उल्लेल छ । बिजुली र पानीमा खर्च २ लाख ७८ हजार छ भने संचार महसुलमा पालिकाको खर्च ८ लाख ५७ हजार रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्र पालिकाले उद्धार राहत तथा पुनसर्थपनामा ३५ लाख ४८ हजार खर्च गरेको छ । तेस्तै घरभाडामा ११ लाख ९ हजार खर्च गरेको छ भने भ्रमण खर्च ३२ लाख ७८ हजार देखाईएको छ । अनुगमन तथा मुल्यांकनमा १३ लाख १७ हजार खर्च भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले पत्रपत्रिका,छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा १८ लाख ३९ हजार खर्च गरेको छ भने मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा २९ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ ।

पालिकाको प्रतिबेदन अनुसार यो खर्च सम्पूर्ण वडाहरुको खर्च समेत समाबेस भएको खर्च हो । गत आर्थिक वर्षमा पालिकाले ५० करोड ३५ लाख २० हजार ३ सय ४९ बजेटको आकलन गरेता पनि जम्मा आम्दानी भने ४० करोड १ लाख ५८ हजार १ सय ५१ मात्र भएको थियो । पालिकाको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारबाट २८ करोड ६४ लाख ७४ हजार ५८१ प्राप्त भएको थियो भने प्रदेस सरकारबाट १ करोड ७१ लाख ३ हजार ६४९ प्राप्त भएको थियो । तेस्तै प्रदेस सरकारको राजस्व बांडफांडबाट १९ लाख ८१ हजार ९६७ प्राप्त भएको थियो भने संघिय सरकारको राजस्वा बांडफांडबाट ७ करोड ६९ लाख ७० हजार प्राप्त भएको थियो । आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड ३६ लाख ६९ हजार ७७ रुपैयां लक्ष राखिएकोमा जम्मा ४० लाख ११ हजार ३५९ मात्र संकलन भएको थियो ।

पालिकाले पुजिगत तर्फको खर्च पनि प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । पालिकाले आवासिय भवन निर्माणमा ४५ लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ भने गैर आवासिय भवन निर्माणमा २ करोड २४ लाख ६१ हजार खर्च गरेको छ । तेस्तै मेसिनरी तथा औजारमा ३९ लाख २६ हजार र फर्निचर तथा फिक्चर्समा १६ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । पालिकाले सडक तथा पुल निर्माणमा १ करोड ८५ लाख ४० हजार गर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तेस्तै तटबन्ध तथा बांध निर्माणमा पालिकाले ६७ लाख ३८ हजार खर्च गरेको छ । भने सिचाई संरचना निर्माणमा ३२ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । खानेपानी संरचना निर्माणमा पनि पालिकाले ६२ लाख ९२ हजार खर्च देखाएको छ । पालिकाले अन्य सार्बजनिक निर्माण शिर्षकमा २ करोड ८९ लाख २० हजार खर्च गरेको छ भने पुंजिगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा पनि पालिकाले १९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले समिक्षा कार्यक्रम संगै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ ।

Jorayal
Tarkari
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.